Szerzői jogok

Szerzői jogi védelmi klauzula és használati díj megállapodás:

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szövegek, képek, feliratok, logók, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a BONAIR BG Kft. Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, másolás, plagizálás – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A weboldal használata nem biztosít jogot Önnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a boneco.hu és a boneco-hungary.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

TILOS az általunk forgalmazott termékek magyar nyelvű leírásainak, használati utasításainak vagy azok bármely részének, részletének bármilyen módon történő felhasználása, használatba adása, megváltoztatása vagy átalakítása, beleértve a plagizálást is a Bonair BG Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Plagizálásnak minősül a szöveg átvétele vagy bármilyen módon történő módosítása, illetve annak felhasználásával más, hasonló tartalmú szöveg készítése, függetlenül a felhasznált szavak számától.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalak teljes tartalma bejelentésre és bejegyzésre került a

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál M 006166 regisztrációs számon.

A fentiek megsértése esetén a használattal a jogsértő, vagy használó ráutaló magatartással kötelezi magát arra, hogy a használattól számított 8 napon belül 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint éves használati díjat előre megfizet a weboldal impresszumban rögzített üzemeltetőjének.

Bonair BG Kft.